Sve manje brakova

Loša ekonomska situacija, konformizam, ali i emancipacija žena, samo su neki od razloga koji su uticali na smanjenje broja sklopljenih brakova u Crnoj Gori, u odnosu na period od prije nekoliko decenija.

Dok je broj stanovnika u posljednjih dvadeset godina, na terotoriji 21 crnogorske opštine, povećan za 35 hiljada, zvanično sklopljenih brakova je sve manje.

Prema MONSTAT-ovim podacima, prije 20 godina sklapalo se oko četiri ipo hiljade brakova godišnje, a danas je ta cifra umanjena za hiljadu institucionalno ozvaničenih zajednica, što za dr Srđana Vukadinovića i nije preveliko iznenađenje. U perspektivi treba očekivati još veće smanjenje broja zvanično sklopljenih brakova, kaže on za Vijesti.

Prema njegovim riječima, kako se crnogorsko društvo bude u modernizacijskim tokovima razvijalo, broj zvanično sklopljenih brakova će opadati i to iz više razloga, od kojih je najdominantniji ekonomska situacija, odnosno finansijska kriza u kojoj se veliki broj mladih ljudi nalazi.

“Veliki broj ljudi ili nema posao, ili ima probleme sa kvalitetom života, tako da su to bitni limitirajući faktori. S druge strane, mladi ljudi danas ne žele da imaju različita opterećenja ukoliko sjutra dođe do raskida zajednice, odnosno procesa brakorazvodne parnice”, tvrdi Vukadinović.

Na sve manji broj institucionalno sklopljenih brakova, kako kaže, osim ekonomskog faktora i promjene sistema vrijednosti, utiče i emancipacija žena

Postoji veliki broj bračnih zajednica koje nijesu formalizovane ili koji nijesu u institucionalnom smislu bračna zajednica, a razlog je što se žene emacipiju, postaju ekonomski nezavisne, brinu o svojoj karijeri, žele da uživaju određenim životnim zadovoljstvima, objasio je Vukadinović.

Razlog leži i u tome, kako tvrdi, što žene postaju majke i dobiju djecu mimo formalne institucije braka. Vukadinović dodaje da bi, prije svega nekoliko decenija, ukoliko bi žena ostala u drugom stanju, a nije u braku, bila izopštena iz društva i nazivana najpogrdnijim imenima.

“Emancipacija je doprinijela da se podigne stepen razvoja svijesti, i u tom smislu danas je to jedna nomalna pojava”, kaže on. Za Vukadinovića, modernizacijska tehnološka dostignuća utiču na sve rjeđe sklapanje institucionalnih brakova, i to prvenstveno zbog toga što čovjek biva sve otuđeniji od ljudi, a s druge strane sve vezaniji za različita tehnička pomagala.

“Danas uobičajeno traženje bračnih drugova preko interneta i društvenih mreža zapravo govori o svojevrsnoj otuđenosti čovjeka, i govori o tome da je tradicionalna institucija braka u krizi. Sve to doprinosi potpunom urušavaju jednog sistema vrijednosti, i stvaranju drugog u kome postoji institucija neformalnog braka”, naveo je Vukadinović.

On je ocijenio i da podatak da je institucionalnih brakova sve manje ne mora da znači da se ljudi ne odlučuju na zajednički život.

Izvor: ND Vijesti

 

Leave a Reply