Kako pripremiti četvorogodišnjaka za popravku zuba

PITANJE od Nikoline:

Šta da radim povodom popravljanja zuba dječaku od nepune 4 godine? Ima dosta kvarnih zuba. Petica i četvorka skroz pokvarene, u donjoj vilici čak ga petice bole. Vodila sam ga kod stomatologa, on kaže da mora da popravlja ali je još mali i nece da pristine na to. Stavio mu je mali lijek ali je podvukao da se moraju popravljati. Kako da ja objasnim djetetu od 3 i po godine da će čiko da mu da malu bocu kad je nikad primao nije (mislimda primi anesteziju)?

ODGOVOR od psihološkinje Lidije Mirković, vrtić Kućica:

Uzimajući u obzir da dijete uzrasta od tri i po godine ima dobro pamćenje, kontinuiran plan i tok misli, da postavlja pitanja i razumije odgovore, njemu treba predstaviti što realniju sliku situacije sa kojom će
se susresti u stomatološkoj ordinaciji.

Treba se uzdržati od obećanja tipa “Neće ništa da boli!” jer  je to nešto što ne možemo da ispunimo. Ipak ne mislimo da stvari ne treba malo ublažiti kako bi dijete što bezbolnije prihvatilo sam odlazak kod stomatologa. Ovdje se prije svega misli na odeređen broj dolazaka u ordinaciju u cilju upoznavanja djeteta sa osobljem, prostorom, instrumentima itd. Takođe je važno da dijete iz stomatološke ordinacije ponese i neka iskustva koja neće biti neprijatna i povezana sa bolom.

Djetetu treba pojasniti (prilagođeno uzrastu) važnost i svrhu redovnih odlazaka kod stomatologa kao i održavanja oralne higijene. Od velike koristi za prihvatanje same situacije odlaska kod stomatologa može biti i dječja igra gdje dijete, kod kuće, sa svojim roditeljima odigrava situaciju posjete “zubaru”. Na primjer uloge su podijeljene tako što je dijete zubar a roditelj pacijent. Ako je već u planu intervencija koja podrazumijeva davanje anestezije treba se raspitati o mogućnosti bezbolnog davanja iste.

Preporučujemo i tekst koji možete pročitati ovdje

Leave a Reply