Trudnoća, bakterije, boginje i tromboflebitis

PITANJE od Ane:

Molim Vas da mi odgovorite na tri pitanja:

 1. Da li i kako ešerihija koli i streptokoke mogu
  otežati ostajenje u drugom stanju i koliko su
  problematične u trudnoći?

  2. Ukoliko je majka preležala boginje kao dijete,
  da li joj bolest starijeg djeteta ( boginje) može
  uticati na trudnoću?

  3. Ako je žena imala tromboflebitis u trudnoći, da li
  postoji bojazan da i u drugoj bude isti problem?

ODGOVOR od dr Suzane USKOKOVIĆ, ginekologa:

Pitanje vezano za E.coli nije baš u potpunosti jasno jer nema objašnjeno odakle je izolovana bakterija. Naravno da bilo koja infekcija može uticati na ostvarenje trudnoće, a i ne mora. I naravno bitno je da trudnoća uredno protice bez bilo kakvih infekcija ali i ako se desi, postoje terapije koje se mogu dati  tokom trudnoće (obavezna konsultacija sa ordinirajućim ginekologom). Protokoli nalažu da svaka žena prije ulaska u trudnoću treba da provjeri svoje zdravlje kako bi trudnoća uredno proticala.

Što se tiče pitanja vezanog za boginje, naravno da je poželjna moguća izolacija od bolesnog djeteta samo što su tretmani u trudnoći različiti zavisno od trimestra , odnosno nedjelja trudnoće, kada se to desio.

Tromboflebitis se može ponoviti i u sledećoj trudnoći zato je potrebna kontrola kod vaskularnog hirurga uz pridržavanje svih savjeta dobijenih tokom trudnoće. Pod tim se, osim specificnih, podrazumijeva i vođenje računa o težini, odmoru, izbjegavanju napora u toku trundnoće. Naravno, i posebni tretman u toku porođaja i poslije.

 

Leave a Reply