Kako do funkcionalne porodice?

2. Unaprijedite ritam vašeg porodičnog života

Djeci je potreban ritam, pravila i rituali, za njih nije dobro kada oni ne postoje. Ovo je kritična tačka dobrog funkcionisanja porodice. Evo nekoliko koraka koji će poboljšati vaš ritam:

Napravite predvidljivi red vašeg porodičnog života – možda će biti teško da napravite raspored porodičnih događaja i zadataka, ali vašoj porodici je potraban ritam. Stopa napredovanja kroz dan može se organizovati kroz sljedeće aktivnosti:

 • odredite vrijeme za obroke;
 • odredite vrijeme za počinak;
 • napravite listu dnevnih obaveza i zaduženja.

Budite odgovorni za svoje izbore – izbori koje vi napravite su vaša odgovornost i oni utiču na vaše interakcije sa bilo kojim članom porodice. Prihvatanje sopstvene odgovornosti znači da ćete biti voljni da postavite sebi sljedeća pitanja:

 • da li postoje neka ponašanja ili loše navike koje treba da ukinem;
 • da li sam, na bilo koji način, postupio/la nepravedno prema svojoj djeci ili partner;
 • da li mi je posao prioritetniji od porodice.

3. Budite aktivni u komunikaciji

Vaša pažnja i prisutnost su jedne od najbitnijih stvari koje treba da podarite svojoj djeci. Smisleni i konstruktivni razgovori ispunjavaju dječiju potrebu za prihvatanjem, samopoštovanjem, ohrabrenjem i sigurnošću.

Promijenite okruženje u kom se odvija komunikacija – vidjećete da su vaša djeca mnogo opuštenija, mnogo više prihvataju i lakše se otvaraju u sigurnom i spontanom okruženju, nego kada ih postavite da «sjednu i razgovaraju». Evo nekoliko strategija za ohrabrivanje aktivne komunikacije:

 • odgovorite na svaki djetetov poziv za razgovor;
 • iskoristite vrijeme za razgovor u kolima, prodavnici, čekaonici…
 • diskutujte za vrijeme igre;
 • slušajte muziku, gledajte film sa djecom i podijelite mišljenja.

Diskutujte o osjetljivim temama kao što su religija, politikadruštvene teme – ove diskusije imaju svrhu da naučite vašu djecu kako da izraze svoje mišljenje i kako da komuniciraju. Ako napravite forum sa vašom djecom, gdje bi ona mogla da se iskažu, to je šansa da podignete njihovo samopouzdanje i poboljšate njihove komunikacione vještine.

Radite stvari zajedno – napravite grupni projekat u kom će učestvovati svi članovi porodice, kao što su:

 • nabavka, čišćenje kuće, pranje kola, sređivanje bašte;
 • sprovođenje kreativne ideje jednog člana porodice u kojoj učestvuje cijela porodica;
 • zajedno organizujte izlet, putovanje, druženje, zabavu.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply