Kako sačuvati djecu od nezgoda (I dio)

Potupak sa potencijalno otrovnim materijama

–         Čuvajte ljekove, medicinski materijal (špricevi, igle) i opasne hemikalije u originalnom pakovanju i na sigurnom mjestu;

–         Nemojte držati nikakva sredstva za čišćenje ispod sudepere, jer će ih dijete tu najlakše dohvatiti;

–         Nemojte po podu kuće stavljati prah protiv buba ili otrov za pacove.

Osigurajte fizičku zaštitu djeteta!

Ne smiije postojati mogućnost da se dijete negdje samo iznutra zaključa. Brave na spoljnim vratima moraju biti postavljene dovoljno visoko. Stavite gumene graničnike ispod vrata, da se vrata ne mogu sama zalupiti. Na staklena vrata zalijepite naljepnice otprilike u visini očiju djeteta, kako bi ono vidjelo da su vrata zatvorena, i kako ne bi slučajno protrčalo kroz njih.

Postavite sigurnosne brave na vrata svih soba u kojima se nalazi bilo šta što može da povrijedi djecu. Zaključavajte fioke na ormarima i stolovima. Sklonite lomljive stvari sa polica da ih djeca ne bi mogla dohvatiti.

Stavite zaštitnike u sve električne utičnice ili druge električne izvode kako djeca ne bi mogla u njih da guraju prste ili kakve predmete. Zaštitnike možete kupiti u prodavnicama električnom materijala, kao i u prodavnicama za djecu. Ako imate frižidere i zamrivače koji nijesu u upotrebi, skinite vrata s njih, kako se djeca u igri ne bi slučjano u njih zatvorila.

Obezbijedite prozore tako da ih djeca ne mogu otvoriti (podizanjem brave na određenu visinu, stavljanjem graničnika). Ako je neophodno na prozore stavute i rešetke. Odmaknite dječiji krevet od prozora, kao i sve druge djelove namještaja na koje bi se dijete moglo popeti.

Postarajte se da trake, konopci, gajtani za roletne, zavjese i slično budu van domapšaja djeteta.

Držite kante za smeće na mjestima na kojima djeca ne mogu da ih dohvate i redovno ih praznite. Plastične kese i ambalažu takođe držite na mjestima nedostupnim za djecu.

Stepenište, hodnik i kupatilo treba da budu suvi. Podne prostirke ne smiju biti klizave, niti smiju da klize po podlozi. Sklonite sa stepeništa i iz  holova sve stvari preko kojih bi dijete moglo da se saplete ili padne, odnosno na koje bi moglo da se oklizne  (rolere, klikere, lopte).

Na kupujte namještaj sa oštrim ivicama. Ako već imate takav namještaj, postavite ga tako da smanjite opasnost od povreda, a ivice zaštitite plastičnim štitnicima.

Ako imate automatski otvarač za vrata na garaži, provjerite da li funkcioniše povratni mehanizam koji sprječava zatvaranje. Prekidač mora biti postavljen dovoljno visoko da ga dijete ne može dohvatiti.

Obezbijedite optimalnu sredinu za razvoj djeteta!

Za normalan razvoj djeteta potrebna je obogaćena i stimulativna fizička sredina. Prostorije u kojima dijete boravi treba da bude bogati bojama, a sam prostor treba osmisliti tako da podstiče djecu na aktivnost. Raspored u sobi treba povremeno mijenjati.

Čuvanje djece

Da li vaša djeca povremeno ostaju sa drugim ljudima? Ako ostaju, učinite sve, koliko je moguće da sa njima budu sigurna. Djecu ne bi trebalo da ostavljate sa osobama koje ne poznajete ili u koje nemate povjerenja, kao ni sa osobama mlađim od 13 godina. Uvijek ostavite broj telefona na poslu, svog mobilnog ili nekog starijeg koga djeca mogu da pozovu ako im zatreba pomoć. Dobro provjerite preporuke osoba koje čuvaju djecu prije nego što ostavite djecu sa njima. Tražite imena i brojeve telefona roditelja čiju su djecu ranije čuvali, razgovarajte sa tim roditeljima o tome kakvu su pažnju posvećivali njihovoj djeci. Otkrijte da li je bilo neki problema.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply