Kako sačuvati djecu od nezgoda (I dio)

Neke opasnosti koje ugrožavaju sigurnost vašeg djeteta su očigledne (na primjer kamion igračaka ostavljen na vrhu stepeništa),  dok se druge ne mogu tako lako uočiti (olabavljen gelender na stepeništu).

Mjere koje treba preduzeti u kući i izvan nje da bi se dijete zaštitilo zavise od uzrasta djeteta, okruženje, životne sredine. Najvažnije je da ove mjere ne zavise od novca, već od vaše dobre volje, spremnosti i želje da uradite pravu stvar za vaše dijete.

Veliki broj nesrećnih slučajeva možete spriječiti ako:

–         unaprijedite mjere bezbjednosti u kući i u sredini u kojoj živite;

–         ponašate se odgovorno;

–         učite djecu da budu oprezna i vode računa o sebi;

–         podstičete i podržavate lokalne akcije za unaprjeđivanje bezbjednosti djece.

Učinite sve kako bi sredina u kojoj živite bila bezbjedna za dijete u kući ili stanu

Kuća je pravi mali raj za zadovoljavanje istraživačkog duha djece, koja pri tome nijesu svjesna mogućih opasnosti koje ih vrebaju na svakom koraku. Zaštita djeteta je vaš posao, koji ćete morati neprestano da obavljate, jer ne zaboravite – vaše dijete raste, postaje sve okretnije i sve znatiželjnije.

Nesreće se u kućama najčešće dešavaju:

–         tamo gdje se nalaze instalacije za vodu (kuhinja, kupatilo, bazen);

–         tamo gdje je prisutna toplota ili plamen (kuhinja ili roštilj);

–         gdje ima štetnih materija (ispod sudopere u kuhinji,  u ormariću sa ljekovima, u torbi, u garaži);

–         tamo gdje postoji opasnost od padova (stepenište, klizav pod)

Potrudite se da vas dom bude bezbjedan za dijete

Van domašaja djeteta uvijek držite:

–         šibice i upaljače;

–         sve vrste lijekova;

–         cigarete i alkohol (pivo,vino i žestoka pića);

–         alate;

–         oštre predmete, na primjer makaze, noževe, žilete, igle, testere;

–         smeće i sredstva za čišćenje koja mogu biti otrovna za djecu.

Provjerite ispravnost kućnih aparata i grijejnih tijela!

–         provjerite, konsultujući se sa električarom, odžačarom i drugim majstorima, ispravnost šporeta, dimnjaka i ostalih grijejnh tijela;

–         podesite bojler na 60C. Ako ne znate kako pozovite majstora. Bojler mora imati sigurnosni ventil koji sprječava pregrijavanje (tako ćete spriječiti mogućnost da se dijete opeče prevrućom vodom);

–         smjesta zamijenite oštećene električne gajtane odnosno napukle utičnice i prekidače;

–         televizore i muzičke stubove okrenite zadnjim dijelom prema zidu, tako da dijete ne može da ih dohvati;

–         izolujte svaku žicu;

–         provjeravajte elektronske igračke. Ako primijetite varnice, ako osjetite da igračka vrela ili ako se osjeća miris paljevine kada je uključite – odmah je odnesite na popravku ili bacite.

Spriječite izbijanje požara u stanu!

–         Odmaknite zavjese i druge zapaljive predmete od izvora toplote;

–         Sklonite van domašaja djeteta grijejna tijela (grijalice, peći, radijatore, i druge uređaje) ili oko njih postavite zaštitu i sigurnosne podmetače.

–         Držite ispravan aparat za gašenje požara u kući/stanu.

Osigurajte zdravu  životnu sredinu!

–         Zidovi u stanu ne smiju da budu okrećeni olovnom bojom. Ako na zidu imate olovnu boju, taj premaz skinite, ponovo okrečite zid, a dijete odvedite ljekaru da provjeri ima li tragova oloca u organizmu;

–         Ako imate biljke u stanu, provjerite da nije neka od njih malo otrovna. Informacije o tome možete dobiti na razne načine: uz pomoć interneta, iz knjiga, od stručnjaka u prodavnicama cvijeća. Ako jeste bacite tu biljku ili je držite tamo gdje dijete ne može da je dohvati.

I za vas same je zdravije da ne pušite. Ako baš morate da pušite, činite to napolju. Držite opuške, paklice cigareta i duvanske proizvode tamo gdje ih djeca ne mogu vidjeti ni dohvatiti.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply