Primiće svu prijavljenu djecu

Javna predškolska ustanova (JPU) “Ljubica Popović” odlučila je da primi svu djecu koju su roditelji prijavili za upis, njih nešto preko tri hiljade. Ta ustanova je konkursom predvidjela da primi ukupno 1723 djece jaslenog uzrasta do tri godine i od tri godine do polaska u školu odnosno .

Direktorka JPU “Ljubica Popović”, Slavica Luburić je objasnila da još nije poznat broj upisane djece, jer roditelji potpisuju ugovor do 12. jula. Prema njenim riječima, iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da svi roditelji ne potpišu ugovor jer dio njih prijave paralalno djecu i u JPU “Đina Vrbica”.

JPU »Ljubica Popović« će organizovati cjelodnevni program u 8 vrtića, Osmijeh, »Ljubica Popović«, Pčelica, Sunce, Lane, Bajka, Palčica i Suncokrili. U upravnoj zgradi te JPU se prijavljuju djeca koja se prvi put upisuju, kao i ona koja koja će boraviti u jedinicama Osmijeh i Lane, a ona se nalazi u ulici arhitekte Milana Popovića, br 1. iza igrade Maše.

Iz JPU „Đina Vrbica“ još nijesu saopštili broj upisane djece. U toj ustanovi ima mjesta, kako je bilo definisano konkursom, za ukupno 1864 djece koja će boraviti u cjelodnevnom programu od 6 do 17 sati, i poludnevnim  od 6 do 12 i od 12 do 18 sati.

JPU “Đina Vrbica” će od septembra organizovati cjelodnevni boravak  u vrtićima Zvončić,  Bubamara, Leptirić, “Jelena Ćetković”, “Đina Vrbica”, Poletarac, a poludnevni u Suncokretu, Vrelima Ribničkim, Zvjezdanom vrtu I Dječjoj Radosti. Upis djece u vrtiće Dječja Radost u Tuzima i Suncokret u Matagužima počeće 25. avgusta. U konkursu je navedeo da se djeca koja se prvi put upisuju prijavljuju u vrtiću Poletarac, na Zabjelu.

Leave a Reply