Potrebne kalorije za četvorogodišnjaka

PITANJE od Vanje:

Koliko kalorija treba dječaku od 4 godine koji je visok 125 cm,i inače krupno građen?

ODGOVOR od dr Ivane Joksimović,specijaliste higijene u Institutu za javno zdravlje Crne Gore:

Da bi se precizno moglo odgovoriti na Vaše pitanje, neophodno je znati još anamnestičkih podataka, prije svega da li Vaše dijete ima i nekih zdravstvenih problema kao i koliko je fizički aktivno. Kao najbolju preporuku savjetujem dolazak u Savjetovaliste za pravilnu ishranu gdje bi se uzeli odgovarajući parametri poput TT,TV,DKN,% masti i dala tačna procjena koliko je kalorija potrebno za Vaše dijete.
Neke opšte preporuke bi bile da je za djecu od 4-6 godina potrebno oko 90kcal/kg TT.

Leave a Reply