Kad epidural ne djeluje

Iako je korištenje epiduralne anestezije gotovo standardni postupak koji ženama smanjuje bol za vrijeme porođaja, ponekada se dogodi da očekivano olakšanje ne stigne, a čak četvrtina žena, sudeći prema istraživanjima, izložena je bolovima.

Epiduralna  anestezija se daje u donji dio leđa. Djeluje tako što umrtvljuje nervne završetke pa žena više ne osjeća bolove uzrokovane trudovima prije porođaja. Epiduralna se daje čak trećini žena pri porođaju i smatra se standardnim postupkom.

Međutim, sudeći prema tvrdnjama Birth Trauma Association-a, svake godine veliki broj žena, uprkos primljenoj epiduralnoj anesteziji, ne osjeti nikakvo olakšanje i prepušteno je borbi sa bolovima uzrokovanima trudovima.

Nedjelotvornost epiduralne najčešće se pripisuje teškoćama davanja sa kojima su suočeni doktori. Nepravilno data epiduralna može izazvati glavobolju, anksioznost i nepotrebnu bol. Naučnici smatraju da je broj nepravilno datih epiduralnih anestezija razlog povećanja broja carskih rezova. Naime, čak se tri puta više beba, za razliku od prije 30 godina, rađa carskim rezom.

Isto tako, naučnici tvrde da sve više majki koje rađaju drugo dijete zahtijeva porođaj carskim rezom, upravo zbog negativnog i bolnog iskustva sa epiduralnom za vrijeme prvog porođaja. Smatra se da je taj broj žena porastao za čak 40 odsto.

Zašto je epiduralna anestezija ponekad tako neefikasna? Doktori kažu da je najvažniji faktor koji odlučuje hoće li epiduralna biti uspješna, vještina i uvježbanost anesteziologa. U većini bolnica epiduralnu daju mladi doktori ili specijalizanti, a ne oni iskusni koji se više bave carskim rezom.

Za vrijeme davanja epiduralne vrlo je bitno da žena bude mirna, bez obzira na bolove. Ali to je ponekad dosta teško pa doktoru otežano pronalaze pravo mjestao. Osim toga, žene ponekada predugo čekaju da bi zatražile epiduralnu, posebno ako rađaju prvo dijete. Prekasno davanje epiduralne djeluje dosta slabije.

Izvor: 24 sata

Leave a Reply