Oba roditelja izložena riziku od postnatalne depresije

Više od jedne trećine majki i oko jedne petine očeva u Ujedinjenom Kraljevstvu imaju epizode depresije u periodu od rođenja do 12. rođendana njihove djece. Najveći rizik od depresivnih incidenata je ipak tokom prve godine nakon rođenja, pokazala je najnovija studija koja treba da bude objavljena u novembarskom broju medicinskog žurnala Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Iako je još ranije britanski Nacionalni institut za klinička ispitivanja preporučio redovno nadgledanje majki zbog depresije prije i nakon porođaja, direktor britanskog Savjeta za medicinska istraživanja, doktor medicine Irwin Nazareth, kaže da monitoring treba proširiti i na očeve.

„Oba roditelja su pod rizikom od depresije nakon rođenja djeteta. Nadgledanje očeva mora se uključiti u redovnu proceduru i tako porodicu tretirali kao cjelinu. Posebnu pažnju treba obratiti na mlade roditelje sa istorijom depresije, kao i one koji su socijalno-ekonomski ugroženi“, kaže Nazareth.

Studija je pokazala da je depresija najčešća u prvoj godini nakon rođenja djeteta i to kod skoro 14 odsto majki i kod oko 3.5 odsto očeva.

Istraživači kažu da pored stvari kao što su “loš roditeljski san” i nagla promjena u odgovornostima, uzrok visokog broja incidenata tokom prve godine nakon rođenja kod majki može biti i ponovna upotreba antidepresanata poslije duge pauze tokom trudnože i dojenja.

Takođe, vjerovatnoća da će biti deprimiriani je mnogo veća kod majki i očeva dobi do 24 godine u odnosu na one starije od 25, kao i kod onih sa istorijom depresivnih epizoda.

Autori studije takođe navode da će buduće istraživanje ispitati i druge faktore potencijalno povezane sa roditeljskom depresijom, kao što su kvalitet veze među parovima i stresni događaji, kao i efekte takve depresije na zdravlje i razvoj djeteta.

Leave a Reply