Tri mjeseca radili na konkretnom problemu u odnosu sa djetetom, zadovoljni rezultatima

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje koji je udruženje Roditelji realizovalo sa prvom grupom roditelja, pomogao im je, kako ocjenjuju, na više načina, pa su osnažili svoj odnos sa djetetom, osjetili dublju povezanost, veće samopouzdanje u pogledu vaspitnih postupaka koje koriste, a i počeli su da bolje razumiju i svoje i potrebe djeteta. Opširnije