Roditeljima budućih prvaka

Prije samog polaska u školu, neophodno je utvrditi u kojoj mjeri je dijete spremno za školu prema svim aspektima razvoja, kao i prepoznati snage i eventualne slabosti djeteta, kako bi se moglo raditi na jačanju njegovih kapaciteta, prognozirati njegov dalji uspjeh i omogućiti mu kontinuirani podsticaj. Opširnije