Najčešće greške koje pravimo kada prerano pripremamo dijete za školu

Svi mi silno želimo da budemo dobri roditelji, pa u toj želji ponekad krenemo pogrešnim putem. Tako, ponekad, misleći da im činimo dobro, zapravo štetimo svojoj djeci. Greška broj 1: Učite dijete slova i brojeve Svaki nastavnik će vam reći da djeca u tom uzrastu stvari upoznaju i razlikuju vizuelno i figurativno, ne logički i apstraktno. Dakle, važno je da djetetu pokazujete slike slova bez insistiranja na učenju redosljeda. Razvijajte percepciju putem slika, ne putem simbola. Tako će kasnije, kad vrijeme za to dođe, dijete lakše usvojiti simbole. Ako sa učenjem slova putem simbola počnete prerano, to može kasnije praviti Opširnije