Spisak izabranih stomatoloških ordinacija

Fond za zdravstveno osiguranje je sa stomatološkim ordinacijama zaključio ugovore o pružanju usluga izabranog doktora stomatologa i usluga ortodoncije, u cilju sprovođenja utvrđenog obima zdravstvene zaštite iz oblasti prevencije i liječenja bolesti usta i zuba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktora stomatologa građani mogu izabrati u područnim filijalama Fonda za zdravstveno osiguranje u svim opštinama ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj žele da izaberu doktora stomatologa, sa kojom je Fond zaključio ugovor.

Postupak izbora je jednostavan:

  • Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa.
  • Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
  • Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem Izjave o izboru doktora stomatologa.
  • Niko nema pravo da osiguranom licu sugeriše ili bira stomatologa jer je to  njegovo isključivo pravo.
  • Doktor stomatolog bira se na najmanje godinu dana.
  • U propisanim slučajevima osigurana lica mogu promijeniti izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godine dana.
  • Doktora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starateljstvom, bira roditelj ili staratelj.
  • Izuzetno, studenti, žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim  propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokaz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)

Osim za djecu zdravtvena zaštita u oblasti stomatologije i za trudnice i porodilje

Novi Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji je parlament usvojio 28. decembra, a počeće da se prijenjuje od januara 2016. godine, između ostalog je definisana stomatološka zdravstvena zaštita na primamom nivou osim za trudnice, kako je to do sada bio slučaj, i za žene u periodu do godinu dana nakon trudnoće.

Kako se navodi u Zakonu, ova vrsta zdravstvene zaštite na primarnom nivou obezbjeđuje se u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Koju vrstu stomatoloških mjera mogu da dobiju djeca do 15 godina starosti

Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su propisane preventivne stomatološke mjere za djecu do 15 godina života u oblasti zaštite oralnog zdravlja:

– fluor tablete;
– jedan preventivni stomatološki pregled svake školske godine;
– fluorisanje sa premazima, želeima, ili drugim fluomim preparatima do dva puta mjesečno kod djece u vrtićima i školama ili kombinacija fluorisanja sa uzimanjem tableta fluora za djecu mlađu od 6 godina života;
zalivanje fisura mliječnih molara i prvih i drugih stalnih molara kod djece do 15. godineživota i to najviše jedanput u dvije godine;
– učešće u grupnim zdravstveno vaspitnim i obrazovnim aktivnostima sa djecom do šest godina života i roditeljima (učenje o: redovnom i pravilnomčišćenju zuba, pravilnoj
nekarijesnoj ishrani, značaju pravilnog disanja na nos, odvikavanja od sisanja prsta i cucle,očuvanju mliječnih zuba, ulozi mliječnih zuba u ishrani, govoru i estetskom izgledu, očuvanju prostora za stalne zube);
– kontrola plaka sa bojom, određivanje Plak indeksa i uklanjanje plaka sa zuba.

Pored preventivnih usluga predškolska i školska djecu do 15 godina života mogu dobiti:

– usluge liječenja zuba i usne šupljine kod izabranih stomatologa za djecu do navršene 15. godine života;
– usluge Rtg snimanja zuba i ortopan prema indikacijama;
– intraceptivne ortodontske usluge, koje se mogu obaviti do navršene 15. godine života (preventivne ekstrakcije, selektivna brušenja, pokretne ploče i aparati);
– usluge hitne stomatološke pomoći kod lica od navršene 15. do 65. godine života, koje obuhvataju usluge: trepanacije, incizije i ekstrakcije, uključujući i lokalnu anesteziju,
liječenje akutnih lokalnih infekcija usne šupljine i zbrinjavanje povreda vilica i usne šupljine.

Na Stomatološkoj poliklinici KCCG djeca do 18 godina, sa uputom od izabranog stomatologa, mogu uraditi snimanje zuba (ortopan).

SPISAK ORDINACIJA

Andrijevica

Opšta stomatološka ambulanta  „DR BOŽOVIĆ“
Adresa: Dom zdravlja – Branka Deleteća bb
Izabrani stomatolog dr Željko Božović
Telefon: +382 67 595 333

Opšta stomatološka ambulanta  „DR MASLOVARIĆ“
Adresa: Dom zdravlja – Branka Deleteća bb
Izabrani stomatolog dr Svetlana Maslovarić
Telefon: +382 67 556 851

Bar

Opšta stomatološka ambulanta  „DENTAL – M“
Dom zdravlja –  ambulanta „Ostros“
Izabrani stomatolog dr Munir Hot
Tel.: +382 67 847 831

Opšta stomatološka ambulanta  „T3 – DENTAL“
Dom zdravlja – Jovana Tomaševića 42
Izabrani stomatolog dr Semir Oručević
Tel.: +382 69 552 252

Opšta stomatološka ambulanta  „MEDIA LEKIĆ“
Dom zdravlja – Jovana Tomaševića 42
Izabrani stomatolog dr Dubravka Lekić
Tel.: +382 67 488 908

Opšta stomatološka ambulanta  „ART – DENTAL“
Dom zdravlja –  Jovana Tomaševića 42
Izabrani stomatolog dr Arnela Ćeman
Tel.: +382 69 528 209

Opšta stomatološka ambulanta  „DENTAL HUSOVIĆ“
Pečurice bb – Bar

Izabrani stomatolog dr Adem Husović
Tel.: +382 67 628 677

Opšta stomatološka ambulanta  „HELIODENT“
Makedonska E-13
Izabrani stomatolog dr Nedžad Pirović
Tel.: +382 69 514 579

Opšta stomatološka ambulanta  „DENTAL CLINIC“
Maršala Tita 18
Izabrani stomatolog dr Sanja Rakanović
Tel.: +382 69 662 218

Opšta stomatološka ambulanta  „DR MUSTAFIĆ“
Jovana Tomaševića 42
Izabrani stomatolog dr Erduan Mustafić
Tel.: +382 69 628 498

Opšta stomatološka ambulanta  „ALIGRUDIĆ DENT“
DZ Bar – ambulanta Sutomore
Izabrani stomatolog dr Miljana Aligrudić
Tel.:+382 68 509 049

Opšta stomatološka ambulanta  „JANKOVIĆ“
Jovana Tomaševića 25 – Bar
Izabrani stomatolog dr Milica Janković
Tel.:+382 68 704 980;  +382 69 658 243

Opšta stomatološka ambulanta „ČANAK“
PC G-9, Topolica – Bar
Izabrani stomatolog dr Marija Čanak Iličković
Tel.: +382 69 034 407

Opšta stomatološka ambulanta  „SORRISO“
Mila Boškovića H6 – Bar
Izabrani stomatolog dr Sanela Hadžiatlagić
Tel.: +382 68 333 312

Opšta stomatološka ambulanta  „PROTETIKA HAVERIĆ
Jovana Tomaševića 42 – Bar
Izabrani stomatolog dr Haverić Muhtar
Tel.: +382 69 052 674

Berane, Bijelo Poolje, Budva
Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Kotor
Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja
Podgorica
Rožaje, Tivat, Ulcinj, Žabljak
Spisak ortodontskih ordinacija

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Comments

Leave a Reply